Varstvo okolja

Naše storitve:

 

  • priprava načrtov gospodarjenja in ravnanja z odpadki
  • izdelava poslovnikov in dnevnikov za čistilne naprave, greznice, lovilce olj, ipd.
  • svetovanje s področja varstva okolja
  • izdelava planov preureditve delovnega mesta zaradi prekomernega hrupa – protihrupne sanacije – sanacijski programi
  • svetovanje na področju vzdrževanja sredstev za delo
  • svetovanje s področja kemikalij
  • usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu z nevarnimi kemikalijami in delu z azbestom