Varnost v gradbeništvu

Varno izvajanje del na gradbišču je urejeno predvsem z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05).

VARint Goran Humar s.p. si je kot prvi v Sloveniji pridobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja koordinatorjev za fazo priprave projekta in fazo izvajanja projekta.

Naše storitve:

 

  • izdelava varnostnih načrtov
  • opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta
  • opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta
  • sklepanje pisnih sporazumov na skupnih deloviščih
  • priprava prijav gradbišč
  • svetovanje pri ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih  

 

REFERENCE - samo nekaj največjih objektov

Avtosalon ABC v Kromberku Trgovski center OBI v Novi Gorici
EDA center v Novi Gorici Turistična kmetija Simčič v Vipolžah
Kanalizacijska in vodovodna omrežja, čistilne naprave, črpališča in vodohrani  za investitorja Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica Wellness center v hotelu Perla
Most čez Vipavo v Renčah  
Prenova poslovalnic NKBM v  Novi Gorici, Solkanu, Tolminu, Šempetru pri Gorici, Mirnu  
Rekonstrukcija hotela Park