Varnost pri delu

Varnost pri delu
VARint Goran Humar s.p. ima s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve izdano dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.

 

 

Naše storitve:

 

 • opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu – zunanja strokovna služba – pogodbeno izvajanje
 • izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja – revizije
 • izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo
 • izobraževanje in usposabljanje upravljalcev viličarja, težke gradbene mehanizacije, gradbenih dvigal, ipd.
 • opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov sredstev za delo – delovne opreme in osebne varovalne opreme 
 • opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju – hrup, toplotne razmere in osvetlitvene razmere
 • notranji nadzor nad izvajanjem preventivnih ukrepov za varno delo
 • pomoč pri vzpostavitvi in hrambi predpisane dokumentacije s področja varnosti pri delu
 • zagotavljanje varnostnih ukrepov pri delu z nevarnimi snovmi – usposabljanje, varnostni listi 
 • izdelava navodil za varno in zdravo delo
 • pomoč pri ureditvi promocije zdravja na delovnem mestu
 • pomoč delodajalcu pri urejanju zadev z organi nadzora – inšpekcijo dela 
 • sodelovanje z delodajalcem pri ureditvi internih aktov glede prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
 • svetovanje delodajalcu pri nezgodi pri delu ali ugotovljenem nevarnem pojavu – priprava poročil 
 • svetovanje delodajalcu pri organiziranju varnega delovnega procesa
 • svetovanje delodajalcu pri sprejetju ukrepov za zagotovitev prve pomoči delavcem
 • svetovanje delodajalcu pri sprejetju ukrepov ob nevarnosti za nasilje tretjih oseb oziroma pri psihosocialnih tveganjih  
 • meritve električnih veličin – pregledi in preskusi električnih in strelovodnih inštalacij

 

Naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu izvajamo v naslednjih večjih podjetjih:

 

Dom d.o.o. Osnovna šola Dobrovo
Euroinvest gradnje d.o.o. Osnovna šola Solkan
Glasbena šola Nova Gorica OZ Obrtnik z.o.o. Nova Gorica
Gorica Leasing d.o.o. Peloz d.o.o.
Grafika Soča d.o.o. Prevozništvo Klaut d.o.o.
Javni zavod za šport Nova Gorica Stem d.o.o.
Javno podjetje Kenog d.o.o. Tera d.o.o. Tolmin
Mab export d.o.o. Urdih transport d.o.o.
Marušič d.o.o. Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica
Občina Renče-Vogrsko  

... ter še  v številnih drugih podjetjih.