Varnost in zdravje pri delu sta skrb vsakogar, uspeh pa je možen le s skupnim delom

  • Ali ste v vašem podjetju že zagotovili varnost in zdravje delavcev pri delu?
  • Imate izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja?
  • So vaši delavci usposobljeni za varno in zdravo delo?
  • Je vaša delovna oprema obdobno pregledana in preizkušena?
  • Imate urejeno varstvo pred požarom?
  • Skrbite za varno delovno okolje?
  • Gradite, pa niste še zagotovili izdelave varnostnega načrta in imenovali koordinatorja za varnost in zdravje pri delu?